На електронској огласној табли суда, вршиће се и објављивање огласа о јавном надметању у вези продаје путем јавне лицитације покретних и непокретних ствари у извршном поступку, а у складу са чл. 96 и чл. 97 Закона о извршењу и обезбеђењу. Електронска огласна табла ће садржати све информације које су до сада биле доступне само на одређеним локацијама у оквиру просторија суда, а односе се како на огласе, тако и на обавештења о раду Основног суда у Пожеги.