Стални судски преводиоци и тумачи

Постављање сталних судских преводилаца

Поступак за постављање и разрешење сталних судских преводилаца регуласан је Правилником о сталним судским тумачима.

Поступак именовања и разрешења сталних судских преводилаца спроводи Министарство правде.
Оглас за именовање преводилаца објављује Министар правде, на предлог председника виших судова који су уочили недовољан број преводилаца за одређене стране језике.
Министарство правде води евиденцију о преводиоцима у електронском облику која је јавно доступна преко интернет странице министарства.
Виши суд у Ужицу води списак судских преводилаца за подручје овог суда.

Дневник извршених превода
Обавештавају се стални судски преводиоци са подручја Вишег суда у Ужицу, да оверу дневника извршених предмета могу обавити у просторијама судске управе. 

Списак сталних судских преводилаца за енглески језик

 

1.   МАРИНКОВИЋ ИВАНА, из Ужица Ул. Проте Матеје Ненадовића 11, 031/542-695, 060/511-41-30
2.   ТЕШИЋ СНЕЖАНА, из Ужица Ул. Д. Туцовића 97/30, 031/513-522 , 062/413-522
3.   ЧУМИЋ ГОРДАНА, из Ужица Ул. Видовданска 43, 031/521-951; 064/120-61-71
4.   НИКАЧЕВИЋ ДУШАНКА, из Ужица Ул. Д. Туцовића 179, 031/522-080, 064/17-34-900
5.   БАШТИЋ БРАНИСЛАВА, из Ужица Ул. Д. Туцовића 43/30, 031/514-641, 064/382-15-32
6.   ДРАГОЈЛОВИЋ АНА, из Б. Баште Ул. Кнеза Милана Обреновића 35/2, 031/861-795, 031/863-730, 065/863-73-03
7.   ДЕСПОТОВИЋ МАРИНА, из Ужица Ул. Ужичке републике 5 031/516-792, 063/632-081
8.   ДЕСПОТОВИЋ АНГЕЛА, из Прибоја Ул. Лимска 32, 064/143-82-33
9.   ЛАЗАРЕВИЋ ГОРДАНА, из Пожеге Ул. Бакионичка 5/1 , 031/816-317
10. МИЋИЋ АЦО, из Ариља Ул. Жртава фашизма 6, 031/894-764, 063/681-764
11. МИЛОСАВЉЕВИЋ АЛЕКСАНДАР, из Ариља Ул. М. Глишића 38/10 , 031/891-930, 063/77-666-18, 065/67-76-667
12. ТОПАЛОВИЋ РУЖИЦА, из Ужица Ул. Д.Туцовића 44/97, 031/523-393; 064/10-44-077
13. ДРОБЊАКОВИЋ ОЛИВЕРА, из Ужица Ул. Видовданска 6, 031/519-456, 064/23-122-96
14. ЋУРИЧИЋ МАРИЈА, из Београда Ул. Краљевачка 7, 011/2467-521, 063/80-35-139
15. AЏИЋ БРАНКА, из Ужица Ул. Церска 8, 031/517-788, 064/131-25-05
16. ЦИЦВАРИЋ АНА, из Ужица Ул. Петронија Шиша 1, 031/563-733; 064/174-42-40
17. КОВАЧЕВИЋ ДАНКА, из Ужица Ул. Градска 14, 031/555-266; 063/50-65-16
18. СТАМАТОВИЋ НАТАША, из Ужица Ул. Николе Пашића 26, 031/514-746; 064/119-92-32
19. АЛЕКСИЋ ОЛГА, из Ужица ул. Војводе Маслаћа 17, 031/515-203, 062/41-04-92
20. ВУЈОВИЋ ГОРАН, из Ивањице ул. Цара Уроша 36, 064/177-25-56 , 062/80-21-505
21. РАЛИЋ НАТАША, из Ужица Ул. Косовска 43/23,
22. ЗАГОРЧИЋ НАТАША, из Ужица Ул. Романијска 53, тел. 031/515-815; 063/287-775
23. СТОЈКАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР, из Б.Баште ул. Војислава Јелисавчића 39, тел. 031/386-42-24, 062/746-819
24. ПОПОВИЋ ЗОРИЦА из Прибоја Моше Пијаде 1, тел. 033/454-132, 064/206-71-88
25. ЈЕРЕМИЋ-МИЋОВИЋ ЕМИНА, из Ужица ул. Шумадијска 60, тел. 031/513-710; 064/208-27-49
26. БРАНКИЦА СКОРКОВИЋ, Ужице ул. Милана Ракића 10, тел. 031/552-906; 065/84-29-823
27. САНДРА ЈЕВЕРИЧИЋ, Београд Ул. Војводе Степе 481X/3, тел. 064/166-19-96

Преводиоци за немачки језик

1.   ВУКОВИЋ ВЕРА, из Ужица Ул. Хероја Јерковића 45, 031/564-063; 064/177-66-76
2.   ПОПОВИЋ БОЖАНА, Златибор Обудојевица 123 , 031/845-472; 063/173-23-53
3.   РАКОВИЋ МИЛОРАД, из Ужица Димитрија Туцовића 50, 031/513-977
4.   КОЈАДИНОВИЋ ДРАГАНА, Прибој Зеленац 22 , 033/2452-529, 062/881-57-14
5.   ИВАНОВИЋ МАРА, Севојно Александра Вучковића 9/24, 031/533-522; 031/591-132; 064/411-27-81
6.   ДРУЛОВИЋ НЕВЕНКА, Ужице Николе Пашића 46/3, 031/516-348; 064/402-60-37
7.   ШОЈИЋ МИЛИНКА, Пожега Ул. Р.Ковачевића 5/1, 063/649-109
8.   ВИЛАРЕТ МИЛОРАД, Прибој Немањина 30, 033/247-52-048, 065/520-48-00
9.   ДЕСПОТОВИЋ АНГЕЛА, Прибој Лимска 32; 064/143-82-33
10. МИЛИНКОВИЋ ДАНИЈЕЛА из Пожеге Војводе Мишића 8/52

Преводиоци за француски језик

1. РАТКОВИЋ ВЕРА, Чајетина, Андрије Јевремовића 276, 031/843-302
2. ШМАКИЋ МИЛЕНКО, Пожега, Висибаба 1, 031/ 724-331
3. ИНЂИЋ ДРАГО, Ужице Михајла Илића 43, 031/555-201; 064/343-88-09
4. ПЕЈОВИЋ ДОБРИЛА, Ужице Војвођанска 158, 031/522-086; 060/055-94-94

Преводиоци за руски језик

1. БУЋИЋ ВЕРИЦА, Београд Лазаревачки друм 9, 011/35551-461, 031/582-938, 064/289-24-62, 031/552-391
2. ЈЕРЕМИЋ ГОРДАНА, Ужице Десанке Максимовић 12 а , 031/553-099, 064/40-50-987
3. ТЕРЗИЋ СВЕТЛАНА, Ужице Марије Маге Магазиновић 7, 031/511-383, 064/39-023-79