Правилници

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Основном суду у Пожеги Величина: 5.25 MB
Измена правилника о ближем уређивању јавних набавки и набавки на који се закон не примењује од 08.03.2021. године Величина: 0.22 MB
Правилник о алко тесту запослених у Основном суду у Пожеги Величина: 1.42 MB
Правилник о ближем уређивању јавних набавки и набавки на који се закон не примењује Величина: 4.86 MB
Правилник о изменама и допунама правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места од 14.10.2020.године Величина: 1.1 MB
Измена правилника и систематизацији радних места 14.06.2019. године Величина: 0.22 MB
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места 06.02.2019. године Величина: 0.41 MB
Правилник о забрани и отклањању сукоба инереса функционера и запослених 14.05.2013. године Величина: 0.31 MB
Правилник о замени и изостављању (псеудонимизацији и анонимизацији) података у судским одлукама 10.05.2017. године Величина: 0.33 MB
Правилник о узбуњивању 26.06.2015. године Величина: 0.23 MB