Контакт подаци

ОСНОВНИ СУД ПОЖЕГА

УЛИЦА УЧЕ ДИМИТРИЈЕВИЋА БР. 6

31210 ПОЖЕГА

ТЕЛЕФОН: 031/811-355   031/714-282     031/715-588

ФАКС: 031/812-630

Е-МАИЛ: uprava@pz.os.sud.rs

ТЕКУЋИ РАЧУН - ЗА УПЛАТУ СУДСКИХ ТАКСИ: 840-29668845-17

ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕПОЗИТА СУДА: 840-288802-29

ТЕКУЋИ РАЧУН - трошкови кривичног поступка и паушала: 840-29634845-70 

ПОРЕСКИ БРОЈ (ПИБ): 106399684

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ: 6170028385

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8423 

МАТИЧНИ БРОЈ: 17773275 

 

    

 

 

ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА У АРИЉУ

Светог Ахилија бр. 52
31230 Ариље
тел. 031 3 891 035

   

 

ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА У КОСЈЕРИЋУ

Олге Грбић бр. 10
31260 Косјерић
тел. 031 783 296