Портпарол суда

ПОРТПАРОЛ ОСНОВНОГ СУДА У ПОЖЕГИ:

 

Судија Адријана Марковић 
Канцеларија бр.32, II спрат,
Телефон: 031/811-355
E-mail: markovic.adrijana@pz.os.sud.rs

 

- даје писмена саопштења о раду суда медијима,
- шаље предлоге медијима за објављивање информација о активностима суда,
- сазива конференције за медије, а у вези са радом суда,
- одржава састанке са новинарима и одговорним уредницима медија,
- даје усмена саопштења за јавност, а која се тичу рада суда,
- организује и руководи и другим активностима које су везане за сарадњу овог суда са медијима.

 

Информације о раду портпарол може дати само уз претходну проверу информације, консултацију и сагласност Председника суда и судије који поступа у предмету на који се одређена информација односи.