Унутрашњи акти суда

Извештај о раду суда за 2019. годину Величина: 1.06 MB
Програм решавања старих предмета Величина: 0.85 MB
Измена распореда послова јун 2020. године Величина: 0.3 MB
Распоред послова - пречишћен текст 05 2020 године Величина: 0.44 MB
Годишњи распоред послова 2020 Величина: 0.37 MB
Измена и допуна годишњег распореда послова Основног суда у Пожеги од 26.02.2020. године Величина: 2.01 MB
Распоред послова 2019 Величина: 3.5 MB
Правилник о узбуњивању Величина: 0.23 MB
Правилник о анонимизацији и псеудоминизацији Величина: 0.33 MB
Правилник о забрани и отклањању сукоба интереса функционера и запослених, о поклонима и заштита запослених Величина: 0.31 MB
Измена правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места 14.06.2019. Величина: 0.24 MB
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места 06.03.2019. Величина: 0.41 MB