После ослобођења земље на положају в. д. председника Суда општине пожешке био је Симо Ђукић, кмет, затим се на тај положај вратио из рата Илија Илић, механџија.

Он је те, 1919. године изабран и за члана Среске скупштине Пожешког среза.

Чланови суда су били још Симо Ђукић и Радисав Петровић, који је вршио и благајничку дужност. На положај деловође враћен је Филиман Стевановић, посао писара вршио је Драго Марјановић. Најважније одлуке за општину доносио је Одбор.

Седницама Одбора председавао је председник суда Илија Илић.

Изабрани су и поротници за 1919. годину. 

После локалних избора 1920. године дошло је до смене власти. На место председника Суда општине пожешке изабран је Радоје М. Јовичић, трговац, а за часнике: Симо Ђукић, кмет, Радисав Петровић, кмет-благајник, Михаило Глушчевић, кмет-извршилац, Jован Весовић, привремени кмет до одборске одлуке, Филиман Стевановић, који је отправљао послове деловође и примао писма упућена Општинском суду; писар Милан Ђурић, радио је на деловоднику и експедицији и био је и у благајничком одељењу и радио благајничке ствари.

Радно време општинске власти било је од 8-12 пре и 15-18 сати по подне.

У исто време за новог начелника Пожешког среза постављен је Мил. Недић. 

Те године основан је Срески суд у Пожеги, кога су чинили: Димитрије Нешић, судија, Мијалко Средојевић, писар, Петроније Савић, писар, Љубомир Селаковић, писар, Миљко Миловановић, практикант, Драгић Матић, практикант, Божидар јовановић, практикант, Милан Радосављевић, практикант, Василије Гудурић, служитељ, Живојин Вукадиновић, служитељ и Милутин Радосављевић, служитељ. 

За ислеђење код Среског суда изабрани су: Светислав Зечевић, касапин, Jован Перуничић, трговац, Андрија Савић, баштован, Андрија Кораћ, бравар, Божидар Ковачевић, пекар, Jован Штуловић, трговац, Љубивоје јовићевић, кафеџија, Миленко јевтовић, трговац, Милорад И. Илић, Милош јовановић, опанчар, Милош Петронијевић, трговац, Петар Коковић, пекар, Милан Петронијевић, трговац, Милан Попадић, превозник, Страјин Џиновић, абаџија, Никит Ћебић, трговац, Петко Тановић, абаџија, Проко Павловић, столар, Љубомир Антонијевић, опанчар, Спасоје Самарџић, терзија,Ђорђе Кузовић, Станимир Савовић, клонфер, Драгутин Петровић, трговац, Бранислав јосовић, Страјин Павловић, опанчар, Недељко Ђедовић, абаџија, Светислав Алексић, опанчар, Илија јовановић, предузимач, Љубомир Вукићевић, Благоје Боловић, земљорадник и Велимир Крсмановић, абаџија. И даље је Општински суд судио за мање прекршаје и спорове мање вредности. 

Изабрани су и грађани који су присуствовали ислеђивањима пред Судом општине пожешке и 22 поротника за 1924. годину. 

Ислеђивању су присутствовали: Јоксим Зечевић, Младен Гојгић, Марко Глушчевић, Миленко Кабаница, Андрија Мићић, Милојко Вукајловић, Милорад Тимотијевић, Матије јешић, Благоје Станић, Срећко Терзић, Анђелко јешић, Милош јовановић, Михаило Антонијевић, Никит Ћебић, Коста Недељковић, Миленко јордовић, Миљко Милићевић, Обрад Тамбурић, Милован Новаковић, Милорад Илић, Гојко Тодоровић, Светолик Зечевић, Војин Захарић, Милета Милић, Милија јовичић, Добросав јевтовић, Драгољуб јовановић и Тихомир Аћимовић. 

За поротнике су изабрани: Милан Јеремић, Милош Чолић, Андрија Перишић, Милан Перић, Драгоје Малопарац, Ђорђе Кораћ, Рако Џелебџић, Симо Стефановић, Миодраг Глишић, јован Перуничић, Веселин Тошић, Љубомир Радовановић, Илија Илић, Симо Ђукић, Марко Гојгић, Војин Џелебџић, Милисав Кречковић, Младен Крњић, Радован Павловић, Светислав Дакић, Љубивоје Јовићевић и Видосав Ђоковић. 

Те године службеници Среског суда били су: Радојица П. Ђокић, судија, Мијалко Средојевић, писар, Војислав Тешић, званичник, Божидар Jовановић, званичник, Милан Прокопијевић, званичник, Аксентије Павловић, званичник, Благоје Новаковић, званичник, Василије Гудурић, служитељ, Дамљан Ђорђевић, служитељ, Миливоје Џиновић, служитељ и Драгић Лазовић, служитељ. 

У периоду од 1929. до 1931. старешина суда био је Драгиша Васић, 1931. Голуб Кујовић, 1935. Љуб. М. Jовановић, а судије др Људевит Груден, Jанковић Слободан и други. У суду су службовали као Записничари, писари и служитељи Драгољуб Ђорђевић, Исидор Милорадовић, Зора Гудурић, Драгомир јевтић-Драган Мутан и други.

И за 1925. годину изабрани су исти поротници. Пожега је тада имала 1.423 житеља и 374 пореске главе. 

У 1927. години председник Суда општине пожешке и даље је био Радоје Jовичић, кметови Марко Глушчевић и Божо Милић, одборници Светислав Дакић, Драгиша Боловић, Миле Стефановић, Спиро Остојић, Максим Николић, Бранислав Кувељић, Сретен Митровић, Добросав Jевтовић, Миленко Кубуровић, Велимир Ђукић, Владисав Ерић, Марко Гојгић и Jелесије Трифуновић.