У складу са Протоколом о сарадњи потписаним између Основног суда у Пожеги и Општине Пожега дана 12.01.2023. године, У Основном суду у Пожеги коначно су се стекли услови за почетак рада Службе за медијацију па су у том смислу и заказана прва рочишта за медијацију за 11.03.2024. године и 18.03.2024. године.

Наиме, медијација је алтернативни начин решавања спорова, у којем треће независно, неутрално и непристрасно лице, посредник – медијатор, помаже странама у сукобу да дођу до узајамно прихватљивог решења. Медијацији се може приступити пре и у току судског поступка, као и у току поступка по правним лековима или у току извршног поступка.

 

У оквиру Основног суда у Пожеги следећа лица поседују дозволе за посредовање:

 

Филиповић (Драган) Наташа

Година и место рођења : 1986 . - Пожега
Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет
Звање : дипломирани правник
Занимање : судија
Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука
Број и датум одлуке : 740-09-00092/2023-22 од 2023-04-21

 

Марковић (Драган) Адријана

Година и место рођења : 1984 . - Пожега
Факултет : Универзитет у Крагујевцу, Правни факултет
Звање : дипломирани правник
Занимање : судија
Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука
Број и датум одлуке : 740-09-00214/2022-22 од 2022-08-24

 

Кречковић (Милорад) Ђурђа

Година и место рођења : 1987 . - Ужице
Факултет : Универзитет у Београду, Правни факултет
Звање : дипломирани правник
Занимање : судијски помоћник
Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука
Број и датум одлуке : 740-09-00201/2022-22 од 2022-04-27

 

Петронијевић (Мишо) Јелена

Година и место рођења : 1980 . - Чачак
Факултет : Правни факултет Универзитета у Београду
Звање : дипломирани правник
Занимање : секретар Основног суда у Пожеги
Податак о завршеној обуци за посредника : Основна обука
Број и датум одлуке : 740-09-00533/2019-22 од 2019-08-06

Инфо-службoм за подршку алтернативним начинима решавања спорова руководи в.ф. Председника суда судија Наташа Филиповић, а у раду ће јој помагати секретар суда Јелена Петронијевић и судијски помоћник Снежана Крчевинац Милутиновић.

Контакт телефон: 064/883-82-83 
email: medijacija@pz.os.sud.rs 

 

Поред тога, о осталим лицима која имају дозволу за посредовање можете се информисати на сајту Министарства правде 

 

ПОЗИВАМО СВЕ ГРАЂАНЕ ДА СЕ О МОГУЋНОСТИМА И ПРЕДНОСТИМА ПОСТУПКА МЕДИЈАЦИЈЕ ИНФОРМИШУ ПРЕКО ИНФО-СЛУЖБЕ ОСНОВНОГ СУДА У ПОЖЕГИ!